Confidentialitate si prelucrarea datelor pers.

1. S.C. BEDIR NATURAL S.R.L. va solicita prelucrarea datelor cu caracter personal avand ca scop declarat:

• executarea unui contract la distanta (art.6, alin.1, lit.b), incheiat intre un profesionist si un consumator;
• indeplinirea unei obligatii legale (art.6, alin.1, lit.c) care ii revine S.C. BEDIR NATURAL S.R.L. de a informa consumatorul/clientul despre validarea, expedierea, facturarea comenzilor, rezolvarea anularilor si a retururilor
• trimiterea de informari despre promotiile firmei pe email sau sms

Definitii in sensul Regulamentului nr.679/2016:

• „date cu caracter personal – inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
• „prelucrare” – inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;
• „consimtamant al persoanei vizate” – inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;

2. BEDIR NATURAL S.R.L isi asuma obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră: nume si prenume, adresa pentru livrare/facturare, numar de telefon, adresa de e-mail, in conformitate cu cu cerinţele Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

3. In baza comenzii inregistrate de catre client pe site-ul companiei, se considera ca a fost incheiat un contract la distanta intre clientul persoana fizica si/sau juridica si BEDIR NATURAL S.R.L , pentru a carui executare este necesara prelucrarea datelor cu caracter personal (art.6, alin.(1), lit.”b”), caz in care nu este nevoie sa se realizeze un alt temei juridic, precum consimtamantul persoanei, iar art.7, alin (4) nu se aplica.

4. Conform Legii nr. 677/2001 toţi cei care furnizează date cu caracter personal au calitatea de persoană vizată.

5. Clientii care oferă date sau informaţii cu caracter personal prin completarea formularului si bifarea casutei „Sunt de acord” îşi manifestă acordul, în mod liber, expres şi neechivoc, pentru prelucrarea acestor date şi informaţii cu caracter personal de către BEDIR NATURAL S.R.L si declara si accepta neconditionat ca este de acord ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a S.C. BEDIR NATURAL S.R.L . in vederea indeplinirii scopurilor declarate la punctul 1.

6. Nu colectăm cu bună știință informații de la sau despre copii sub 16 ani, iar utilizarea serviciilor noastre de către copiii cu vârsta sub 16 ani este interzisă.

7. Punctul 1.3.2 nu afecteaza dreptul general al contractelor aplicabil in statele membre, cum ar fi normele privind valabilitatea, incheierea sau efectele unui contract in legatura cu un copil.

8. S.C. BEDIR NATURAL S.R.L garantează păstrarea confidenţialităţii acestor informaţii.

9.  S.C. BEDIR NATURAL S.R.L . va prelucra datele cu caracter personal pe toată perioada de funcţionare ca persoană juridică de drept privat.

10. Conform Legii nr. 677/2001, in calitate de client/persoana vizata beneficiaţi de următoarele drepturi:

• dreptul la informare (art. 12);
• dreptul de acces la date (art. 13);
• dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14);
• dreptul la opoziţie (art. 15);
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17);
• dreptul de a va adresa justiţiei (art. 18).

11. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) in conformitate cu art.17.

12. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată, semnată şi trimisă la sediul S.C. BEDIR NATURAL S.R.L , Str. I.H.Radulescu nr. 4, Corabia, Olt.

13. Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la protecţia datelor cu caracter personal vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail la adresa:
office@bedir-natural.com

14. S.C. BEDIR NATURAL S.R.L poate furniza datele cu caracter personal ale clientilor, unor terti ce au calitatea de parteneri si furnizori de servicii de curierat (ex. DPD, Fan Courier, Urgent Cargus, GLS, Posta Romana sau alte firme de expeditii ) numai in baza unui angajament de confidentialitate din partea acestora, ce constituie act aditional la contractul de prestari servicii, in vederea realizarii scopului declarat la punctul 1.1, prin care ne garanteaza ca toate datele cu caracter personal sunt pastrate in siguranta si sunt furnizate in baza legislatiei in vigoare.

15.  Informatiile Cumparatorului cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

In conformitate cu art.48 al Regulamentului nr.679/2016 (GDPR), „orice hotărâre a unei instanţe sau a unui tribunal şi orice decizie a unei autorităţi administrative a unei ţări terţe care impun unui operator sau persoanei imputernicite de operator să transfere sau să divulge date cu caracter personal”,poate fi recunoscută sau executată în orice fel numai dacă se bazează pe un acord internaţional, cum ar fi un tratat de asistenţă judiciară reciprocă în vigoare între ţara terţă solicitantă şi Uniune sau un stat membru, fara a se aduce atingere altor motive de transfer in temeiul in temeiul prezentului articol”.

CONFIDENTIALITATE

Bedir Natural asigura confidentialitatea datelor utilizatorilor inregistrati sau care efectueaza comenzi pe site.
In conditiile legii 677/2001, Bedir Natural se obliga sa protejeze confidentialitatea vizitatorilor SITE-ului sau. Nici un fel de informatii cu caracter personal nu vor fi transmise catre terti. Adresa dvs. de e-mail va fi folosita numai in scopul informarii dvs. despre functionalitatea SITE-ului si despre ofertele noastre periodice.

Acest SITE poate utiliza tehnologii care permit colectarea anumitor informatii cu caracter tehnic despre dvs: adresa dvs. de internet, sistemul de operare folosit, tipul browser-ului, informatii despre traficul realizat de dvs. prin site-ul nostru. Toate aceste informatii colectate de Bedir Natural prin intermediul site-ului au scopul de a ajuta la imbunatatirea serviciilor oferite.
Bedir Natural nu poate fi facut responsabil pentru erorile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale.
Ne rezervam dreptul de a modifica acest acord oricand. Din acest motiv va invitam sa-l cititi frecvent.